دانلود کتاب صوتی born a crime tagged posts

کتاب صوتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره ، با کمک معاونت پژوهشی و همکاری دانشکده هنر کتاب صوتی، چهارمین نشست نقد و بررسی کتاب سوره دوشنبه ، 19 آبان ماه برگزار می شود.

در این برنامه ، کتاب “عکاسی از مدرسه دوسلدورف” ، نوشته صالح هانساری و با حضور فرشاد عسگاریکایا (منتقد و مدرس دانشگاه سوره) به میزبانی رامتین شهبازی ، از ساعت 18:00 تا 18:30 مورد نقد قرار می گیرد. صالحه حنصری دارای مدرک کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر است و در حال حاضر به عنوان محقق و مدرس دانشگاه کار می کند. وی چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی کتاب صوتی در ایران و آلمان برگزار کرده است...

Read More