دانلود دفتر برنامه ریزی کنکور pdf tagged posts

چگونه برای کنکور 1400 و 1401 برنامه ریزی کنیم؟

نحوه برنامه ریزی برای کنکور 1400 و 1401 برای یک رشته تجربی ریاضی انسانی یک سوال معمول است که به هیچ وجه پاسخ کلی ندارد. یک مشاور خوب در برنامه ریزی کنکور تجربی ابتدا باید به خوبی با خصوصیات اخلاقی و خصوصیات شما آشنا باشد ، شرایط شما را ارزیابی کند و با جو خانواده و محل زندگی شما آشنا باشد. چه کلاس های بهتری می توانید بخوانید...

Read More