آیا امکان ترمیم پرده بکارت وجود دارد؟

از قدیم الیام وجود پرده بکارت در بانوان برای عده ای از اقوام یسیار مهم بوده و آن را شرط اساسی پاک بودن می دانند. از این رو داشتن پرده بکارت تا قبل از ازدواج برای آنان لازم و ضروری است. پرده بکارت نوعی لایه نازک است که ورودی داخلی واژن پوشانده است. این لایهContinue reading “آیا امکان ترمیم پرده بکارت وجود دارد؟”

رسیدن به عملکرد مانومتر اکسیژن با مانومتر ساده و فشار سنج ها

  یک فشار سنج ساده با پر کردن جزئی از لوله پلاستیکی شفاف با یک مایع رنگی ساخته می شود تا سطح مایعات به راحتی مشاهده شود. سپس لوله به شکل U خم شده و در حالت عمودی ثابت می شود. سطح سیال در دو ستون عمودی باید در این مرحله مساوی باشد ، زیراContinue reading “رسیدن به عملکرد مانومتر اکسیژن با مانومتر ساده و فشار سنج ها”