قانون برنامه پنجم توسعه/فصل چهارم-اقتصادی - ویکینبشته

د ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری را

توسط ATROTICNEWS در 11 آذر 1400
د ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همهساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت. ج ـ وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند. ج ـ بانكهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی و شهرداری ها از منابع بینالمللی اقدام نمایند. این موقعیت سرنوشت ساز در اختیار صاحبان کسب و کار است که به طور موثر بتوانند خود را در صفحه اول گوگل به مشتریان پرزنت نمایند. د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جادهای بینشهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شركتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه ادارهشده پرداخت میشود. تبصره ۱ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشكیل میشود. ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ كیلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهای حمل و نقل بینالمللی كه مبادرت به حمل و نقل كالای عبوری و ترانزیت خارجی میكنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای شرکت مشاوره بازاریابی مشهد اقتصاد تعیین میشود. با ارسال پوش نوتیفیکیشن می توان حضور کسب و کار را به افراد یاد آور شد. در انتها می توان گفت مشاور بازاریابی به کسب و کارها کمک می کند تا تصمیمات درست تر و برنامه ریزی بهتری در برابر چالش ها و فرصت ها داشته باشند. دانش مشاور یکی از اصلی ترین و بدیهی ترین مسائلی ست که می توان در نظر داشت برای انتخاب و پرداخت هزینه. شغل مشاور بازاریابی کار نوپایی است که مزیت های بسیاری را از آن مدیریت موسسه می کند. اگر بدون شناخت از مخاطب هدف، صرفا اقدام به تولید محتوا و وارد کردن حجم عظیمی از مطالب به ذهن مشتریان کنیم، آن محتوا قطعا با شکست مواجه خواهد شد و در برخی موارد باعث قطع ارتباط مخاطب با ما می شود. در طراحی سایت به تجربه کاربر (UX) توجه کنید: در طراحی تجربه کاربری تلاش بر آن است که کاربر در سایت احساس راحتی داشته باشد و محتوای مورد نظرش را به آسانی پیدا کند. در لندینگ پیج از call to action استفاده کنید: وقتی مخاطب مورد نظر به درستی شناسایی شد، او را به صفحه فرود راهنمایی کنید و از او بخواهید کار مشخصی انجام دهد. لحظه صفر حقیقت که اولین بار توسط کمپانی گوگل مطرح شد، درست زمانی است که شما به خرید یک محصول فکر می کنید. به همین دلیل بهتر است از سایت های کوتاه کننده لینک برای آدرس دهی استفاده نمایید و آن را از طریق شبکه های اجتماعی ، پیامک و … یکی از دلایل آن است که همه افراد اولویتهای رسانهای متفاوتی دارند و اکثر اوقات قبل از تصمیمگیری های استراتژیک، هم رسانههای Off-line و هم On-line را مورد استفاده قرار می گیرند. مشاور دیجیتال مارکتینگ یا دیجیتال مارکترها افرادی هستند که با توجه به بودجه و هدف سازمان برای دستیابی به اهداف سازمانی و جذب مشتری و افزایش فروش از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ استفاده می کنند. استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند فرصت خوبی برای صاحبان کسب و کار باشد تا برند تجاری شان را در ذهن مخاطب نهادینه سازند و رابطه دوستانه با مخاطب برقرار کنند. پلتفرم های تبلیغ آنلاین به شما کمک می کند تا مخاطب تان را به مشتری تبدیل نمایید. تبصره ـ اقداماتی كه در اجرای این ماده و مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) به عمل میآید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد. ماده ۱۷۰ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و كالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویكرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی كشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید. لندینگ پیج باید به نحوی طراحی و محتوا گذاری شود که اطلاعات کامل و جذاب ارائه کمد و مخاطب را از تردید برهاند تا بتواند تصمیم مناسبی اتخاذ کند. راهنمای صادرات گام به گام، مجموعه دستورالعمل هایی است که به افراد کمک می کند تا برای ورود به بازارهای بین المللی و صادرات و واردات کالا آماده شوند. این شغلی است که به کار گروهی و مشارکت و همچنین توانایی کار در محیط های مختلف تجاری روی پروژه هایی با اهداف و استراتژی های مختلف نیاز دارد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد مشاوره بازاریابی اینترنتی اصفهان بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن