ثبت برند ارزان

اسناد ثبت علامت ها تجاری ثبت برند : اسکن شناسنامه , کارت ملی , اسکن کارت بازرگانی ( در صورت به کار گیری از حر

توسط ATROTICNEWS در 8 خرداد 1400

اسناد ثبت علامت ها تجاری

ثبت برند : اسکن شناسنامه , کارت ملی , اسکن کارت بازرگانی ( در صورت به کار گیری از حروف لاتین ) , نسخه برداری پروانه کسب ( پروانه تأسیس , پروانه بهره‌برداری , پروانه ایجاد , ثبت برند ارزان پروانه کسب یا این که کارت بازرگانی یا این که بعضا از گواهینامه ها کار های صادر شده به وسیله ضوابط مدنی و ارگانهای حاکم )

 اطلاعات ثبت برند

شخصیت حقوقی : نسخه برداری شناسنامه , نسخه برداری کارت ملی , اسکن ثبت برند خبر نامه تأسیس و نهایی تغییرات کمپانی ( از آخری تغییرات کمپانی نباید بیشتراز دو سال پیشین باشد ) , اسکن پروانه عمل , پروانه تأسیس , عمل پروانه , پروانه ساخت , ثبت برند پروانه کسب یا این که کارت بازرگانی یا این که هرگونه مدرک عمل صادر شده به وسیله مقامات نظارتی دولت ) , کارت بازرگانی ( در صورت به کارگیری از حروف لاتین )

 

دقت : در شرایطی‌که از برند یا این که نامی که ثبت برند میخواهید به کارگیری نمائید در تصویر ثبت , لغات یا این که حروف لاتین استعمال نمی‌شود , کارت ویزیت مایحتاج نخواهد بود .

 ثبت برند و مالیات

ثبت برند بعداز طی روند , یک کد رهگیری اخذ خواهید کرد و ثبت برند در صورت تأیید مدارک بوسیله متخصص ذی‌ربط , دو ورژن از قرارداد به نشانی شما ارسال می شود . بعد از امضای هر دو ورژن , می بایست یک کدام از نسخ را به همراه اصل مدارک و صفحه واریزی به نشانی راس ارسال نمایید و بعد از اخذ مدارک , فرایند ثبت آرم تجاری شروع میشود .

 

ثبت برند تأیید اظهارنامه ثبت آرم تجاری تنها براساس حق تقدم لحظه ثبت آن ها در سیستم است . براین اساس حضور نامزدهای متشخص در دفتر کار تأثیری در پروسه عمل ندارد . ثبت برند بعد از لبریز کردن فرم ذی‌ربط به وسیله درخواست کننده در سیستم رئیس مالکیت صنعتی , اظهارنامه برای تطابق با موقعیت معین شده در‌این ضابطه بررسی می شود . در‌حالتی که آفیس تشخیص دهد ثبت برند که ممکن است به ثبت برند دلیل تطابق با لازمات رسمی و عدم وجود نماد شبیه یا این که به عبارتی نشانه متبوع , نشانه ثبت شود , جواز تکثیر اطلاع رسانی و در صورت وجود نقص  در اوراق یا این که مطالب ارسالی را صادر می نماید . اعلامیه اعلان نقص ارسال می شود .

 نحوه ی ثبت برند تجاری

ثبت برند اطلاع از رد اظهارنامه ثبت آرم تجاری هم وقتی رخداد می افتد که لازمات رسمی در تیتر یا این که تصویر برند تجاری برآورده نشود یا این که بعد از بازرسی شبیه ثبت برند یا این که به عبارتی نشانه تجاری اعمال شده بر روی کالاهای مد نظر شما از پیشین به اسم دیگری ثبت شده باشد . ممکن است دیگری هنگام قطعه صورت دهد

ثبت برند به این ترتیب , همان گونه که در صدر ذکر شد , سازمان مالکیت صنعتی اظهارنامه را با دقت به تطابق با حالت درج شده در‌این ضابطه بررسی می نماید و در صورت تشخیص ثبت نماد , ثبت برند جواز نشر تبلیغات ذی‌ربط را صادر می نماید . قابل ذکر است که طبق ضابطه , ثبت نماد تجاری ناخواسته نیست , مگر در مواقعی که دولت آن را تحمیلی نماید . دقت داشته باشید به بخش 1 ضابطه ثبت , ثبت برند ثبت علامت ها تجاری و اختراعات , مواقعی که دولت داشتن و ثبت آرم تجاری را ناخواسته اعلام کرده و از قاعده فوق مستثنی است . علامتها تحمیلی کالاهای ذیل .

 

ثبت برند طبق ضابطه , اظهارنامه آرم تجاری همراه با یک نشانه تجاری دسته و لیستی از کالاها یا این که خدماتی که ثبت آرم تجاری برای آن‌ها خواهش می شود و براساس طبقه بندی قابل ثبت برند انجام یا این که طبقه بندی فی مابین المللی , در سازمان مالکیت صنعتی ثبت می شود . ثبت برند پرداخت مخارج ثبت نشانه ها تجاری به عهده درخواست کننده است و همه مخارج اظهارنامه به صاحب و مالک اهل ایران صرفا از روش این سیستم قابل پرداخت است . بدین ترتیب ثبت التماس در بانکی که هزینه ذی‌ربط برای آن پرداخت شده قابلیت و امکان پذیر نیست .

 

 

ثبت برند بعد از اعلام اظهارنامه و تا زمان ثبت نشانه تجاری , درخواست کننده از امتیازات و حقوقی برخوردار‌است که در صورت نام نویسی از آن فایده مند می شود . ثبت برند البته چنانچه درخواست کننده بعداز اعلام اظهارنامه , اقدامی را انجام دهد و تبهکار اثبات نماید که آرم در حین کار به صورت رسمی ثبت نشده است , جنایتکار از دفاع و ثبت یا این که عدم ثبت خویش دفاع خواهد کرد . ثبت برند در حالتی که سازمان مالکیت صنعتی متوجه شود که موقعیت درج شده درین ضابطه احراز شده‌است , نماد را ثبت کرده و اطلاعیه مرتبط با ثبت آن را منتشر می نماید و مدرک ثبت را به اسم درخواست کننده صادر می نماید .

آخرین مطالب