آیا ترمیم دندان موجب ماندگاری دندان می شود؟

باکتریها و ذرات غذا زیر پرکردگی ترک خورده یاسوراخ شده میلغزند و چون تمیز کردن زیر پرکردگی ممکن نیست، باکتریها

توسط ATROTICNEWS در 24 آذر 1400
باکتریها و ذرات غذا زیر پرکردگی ترک خورده یاسوراخ شده میلغزند و چون تمیز کردن زیر پرکردگی ممکن نیست، باکتریها ازاین ذرات تغذیه میکنند و اسیدی را تولید میکنند کهعامل پوسیدگی دندان است. ممکن است در نتیجه گسترش برخی از میکروب ها در دهان، عفونت های دهانی ایجاد شود و علت آن می تواند عدم تمیز کردن دندان ها و تجمع میکروب ها در لا به لای دندان ها باشد، هنگام این بیماری لثه ها و فک تحت تأثیر عفونت قرار گرفته و باید هر چه سریع تر برای درمان آن اقدام شود. دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی پس از معاینه و اطمینان از نیاز به ترمیم دندان در مورد انواع مواد پر کردن دندان مانند کامپوزیت دندان و… رزین کامپوزیت به صورت لایه لایه در فضای خالی ایجاد شده قرار گرفته می شود تا دندان پر نحوه ی ترمیم دندان شکسته شود. هر یک از موارد بالا نشان دهنده این نکته است که بعد از اتمام درمان عصب کشی، دندان احتمالاً در معرض خطرات اساسی شکستگی است، حتی وقتی در معرض معمولیترین نیروهای جویدن قرار میگیرد. هرچند کهدوام مواد کامپوزیتی بهاندازه دوام آمالگام فلزی نیست اما تولید کنندگان، گامهای بلندیبرای افزایش استحکام مواد کامپوزیتی برداشتهاند تاجایی کهاز این مواد میتوان برای ترمیم همرنگ دندان ها از جمله دندان هایآسیاب استفادهکرد. مواد ترمیم کامپوزیتی مورد استفاده در باندینگ دندانی، به روش شیمیایی بر روی ساختار دندان قرار میگیرد و از ساختار دندان محافظت میکند. پرکردگی کامپوزیتی همرنگ دندان لک شدهو بهمرور زرد یا تیره میشود. در صورتی که این کار را انجام ندهید، دندان شما عفونی می شود یا مشکلات دیگری دارید. حتیاگر هیچ مشکل دیگری نیز ایجاد نشود، بعضی پرکردگی ها بهمرور ساییده میشود و باید تعویض شود. چون بعضی اوقات موقعیت دندان عقل نامناسب است و دسترسی خوبی برای ترمیم دندان وجود ندارد. در حال حاضر برای پرکردن دندان چندین ماده در سراسر جهان وجود دارد. اگر کودک شما با دندان های خود مشکلی دارد. هرگز از مسکن های موضعی برای لثه خود استفاده نکنید. رزین آینومرها هم از فیلر شیشه و اسیدهای آکریلیک و رزین آکریلیک تشکیل شده اند. پرکردن این فضاهای خالی در دهان به حفظ دندانهای باقیمانده کمک میکند، زیرا این فضاهای خالی شرایط مناسبی را برای تشکیل پلاک روی دندانهای باقیمانده در دهان فراهم میآورند و آنها را آسیبپذیر خواهند کرد. این رنگ تنها به نواحی پوسیده می چسبد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد ترمیم حفره دندان عقل لطفا به بازدید از وب سایت ما.
آخرین مطالب